Kuopion Svenska Klubben

Hankkeen alkutaipaleella (syksy 2018 – kevät 2019) mukana oli kuopiolainen opettaja, joka veti muun opetuksensa ohella ruotsin kielestä kiinnostuneille 1. luokkalaisille Svenska Klubben -kerhoa.


Folken ja Hildan seikkailulla hurja oppilaista koostuva viikinkijoukko pääsee tutustumaan ruotsin kieleen Suomessa erilaisten toiminnallisten aktiviteettien kautta, jotka ottavat huomioon kielen ympärillämme. Toiminalliset harjoitukset ovat mielekkäitä kaikenikäisille oppilaille, ja tämä on huomattu myös Kuopiossa. Alla Kuopiossa toimivan kielikerhon ohjaajan terveiset:

”Kuopiossa on alkuvuoden toiminut Svenska klubben, joka on kokoontunut kahdesti viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Kerhoon ovat saaneet ilmoittautua kiinnostuneet peruskoulun 1.-luokkalaiset. Kerhoon otettiin 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, mutta halukkaita olisi ollut enemmänkin.
Kerhossa opiskeltiin varhennettua ruotsia toiminnalllisin menetelmin: suullisin harjoituksin, lauluin ja leikein. Kerhon aiheina olivat tervehdykset ja oman nimen kertominen, värit, numerot 1-10, ruoka ja eläimet. Kutakin aihetta opiskeltiin hyödyntämällä kognitiivisia ja sosiaalisia menetelmiä (esim. muistipelit, bingo, Kim-leikki, myrkky, sanojen toistaminen eri tunnetiloin, parikeskustelut, kauppaleikki jne.), fyysistä aktiivisuutta ja kinestisyyttä hyödyntäviä menetelmiä (esim. erilaiset hipat, lukumäärien rakentaminen palikoista, laululeikit jne.) sekä digitaalisia menetelmiä (esim. PuppetPals-applikaatio dialogien harjoitteluun).

Kerho on empiirinen osa pro gradu -tutkimustani, jossa tutkin toiminnallisten menetelmien käyttöä varhennetun ruotsin opettamisessa. Tarkoituksena on selvittää, mitkä opetusmenetelmistä ovat tehokkaimpia ja mieluisimpia oppijoiden itsensä mielestä. Lisäksi saan itselleni arvokasta kokemusta ruotsin opettamisesta toiminnalllisesti. Tulosten käsittely on alkamassa, mutta alustavasti voin todeta, että harjoitteet, joissa toistoja tulee paljon, ovat tehokkaimpia oppimisen kannalta. Jotta toistoja saadaan kerrytettyä lapsia motivoivin tavoin, on harjoitusten oltava osallistavia, hauskoja ja monipuolisia. Toisaalta myös rutiininomaiset toistot, kuten kerhon alkupiiri, nimenhuuto, paikallaolijoiden laskeminen  ja samoina toistuvat fraasit edistävät opittavien asioiden mieleenpainumista.

Kerholaiset ovat olleet innokkaita ja kerhossa on ollut mukava ja iloinen uuden oppimisen ilmapiiri”.

Kerhossa on myös hyödynnetty teknologiaa seppo.io-pelin muodossa. Voitte halutessanne tutustua materiaaleihin seppo.io-sivuilla.