Om

Häng med i Svängarna – på svenska! är en del av Svenska Kulturfondens Hallå!-program. Målet är att öka medvetenheten om svenska språket bland högstadieeleverna. Vi vill speciellt inspirera eleverna att upptäcka möjligheterna att använda svenska i vardagslivet och på så sätt uppehålla intresset för språket också i framtida studier och arbetsliv.

Häng med i Svängarna – på svenska! / Menossa mukana – ruotsiksi! on osa Svenska Kulturfondenin Hallå!-ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä yläkoululaisten tietoisuutta ruotsin kielestä. Erityisesti haluamme innostaa oppilaita havaitsemaan ruotsin käytön mahdollisuudet oppilaiden omassa arkielämässä ja siten ylläpitää kiinnostusta myös oppilaiden siirtyessä toiselle asteelle ja myöhemmin työelämään.

Hankkeessa on mukana tutkijoiden lisäksi opettajaopiskelijoita sekä Tikkakosken ja Korpilahden yhtenäiskoulut. Kehittelemme yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa käytänteitä ja keinoja, jotka tuovat esille ruotsin hyödyllisyyden arjessa.

Viime lukuvuonna toteutimme osallistavan ja leikkimielisen kilpailun, jossa oppilaat keräsivät pisteitä ja lukuvuosi huipentui parhaiten suoriutuneen kokonaisuuden palkitsemiseen. Tänä lukuvuonna kehitämme interaktiivisen mobiilipelin, jonka keskiössä ovat ruotsin kieli, kielitietoisuus, itseohjautuvuus ja osallistaminen.

Käy kurkkaamassa hankkeen kuulumiset ja pohdintoja pelisuunnittelun esiripun takaa Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden viimeisimmästä (joulukuu 2020) numerosta! Artikkelin takana häärii kuka muukaan, kuin oma Häng med -tiimimme. Suoraan hankkeesta kertovaan artikkeliin pääset seuraavasta linkistä: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2020/pelillista-kielitietoisuutta-nuorten-arkeen-hang-med-i-svangarna

Videolla Matti Rautiainen tiivistää hienosti, mistä hankkeessamme on perimmiltään kyse; annetaan oppialille mahdollisuus oppia ja käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään omalla tavallaan.