Om

Häng med i Svängarna – på svenska! Målet är att öka medvetenheten om svenska språket bland högstadieeleverna. Vi vill speciellt inspirera eleverna att upptäcka möjligheterna att använda svenska i vardagslivet och på så sätt uppehålla intresset för språket också i framtida studier och arbetsliv.

Häng med i Svängarna – på svenska! / Menossa mukana – ruotsiksi! Hankkeen tavoitteena on lisätä yläkoululaisten tietoisuutta ruotsin kielestä. Erityisesti haluamme innostaa oppilaita havaitsemaan ruotsin käytön mahdollisuudet oppilaiden omassa arkielämässä ja siten ylläpitää kiinnostusta myös oppilaiden siirtyessä toiselle asteelle ja myöhemmin työelämään.


Hankkeessa on mukana tutkijoita, opettajaopiskelijoita sekä Tikkakosken ja Korpilahden yhtenäiskoulut. Kehittelemme yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa käytänteitä ja keinoja, jotka tuovat esille ruotsin hyödyllisyyden arjessa.

Keväällä 2019 toteutimme osallistavan ja leikkimielisen kilpailun, jossa oppilaat keräsivät pisteitä ja lukuvuosi huipentui parhaiten suoriutuneen kokonaisuuden palkitsemiseen. Tänä lukuvuonna kehitämme interaktiivisen mobiilipelin, jonka keskiössä ovat ruotsin kieli, kielitietoisuus, itseohjautuvuus ja osallistaminen.

Vuosina 2019–2020 lähdimme kunnianhimoisesti suunnittelemaan ruotsin kielen ympärille rakentuvaa oppimispeliä, jonka etenemisestä pääsimme lisäksi kirjoittamaan artikkelin Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteen. Artikkeli löytyy joulukuu 2020 –numerosta tai suoraan artikkeliin pääset seuraavasta linkistä: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2020/pelillista-kielitietoisuutta-nuorten-arkeen-hang-med-i-svangarna.

Vuonna 2021 pelin konkreettinen kehittäminen siirtyi hankkeemme pienestä piiristä hyötypeliyritys Psyon Gamesille, mikä antoi pelille kokonaan uuden suunnan. Yhteistyössä Psyon Gamesin kanssa valmistui Modigt på svenska – Saaristoseikkailu -peli elokuussa 2021. Pelin pääsee lataamaan ilmaiseksi AppStoresta ja GooglePlaysta.

Tällä hetkellä työn alla on jatkoa Modigt på svenska – Saaristoseikkailu -pelille!


Hankkeen piirissä olemme luoneet myös muutamia ruotsin kieleen, sen käyttöön ja oppimiseen liittyviä videoita!

Videolla Matti Rautiainen tiivistää hienosti, mistä hankkeessamme on perimmiltään kyse; annetaan oppilaille mahdollisuus oppia ja käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään omalla tavallaan.